صفحه شخصی رسول کریمی   
 
نام و نام خانوادگی: رسول کریمی
استان: بوشهر - شهرستان: بوشهر
رشته: کارشناسی معماری
شغل:  کارشناس تکنولوژی معماری
تاریخ عضویت:  1391/09/07